GEO

Tietoja ilmoittajasta Hifimarkkinat Ylläpito

Kuvaus

Ilmoitukset / Viimeisimmät lisätyt tuotteet

Valitettavasti ilmoituksia ei löytynyt.

Viestit / Viimeisimmät blogikirjoitukset

Asiakaspalvelu

| Ohjeet | 10/03/2014

Tervetuloa Hifimarkkinat -palveluun!

Hifimarkkinat ovat Suomen suurin kuvan- ja äänentoistotuotteiden markkinapaikka.
Hifimarkkinoilta löydät niin käytetyt kuin uudetkin tuotteet.

Ilmoittaminen:
Täältä löydät ohjeet palvelun käyttöön.
Täältä lisätietoa hifikauppiaiden ja yritysten ilmoituspaketeista

Rekisteröinti ja salasana
Onko salasana unohtunut? Tilaa uusi tästä!
Haluatko vaihtaa salasanasi? Vaihda tästä!

Asiaton ilmoitus tai tekninen virhe:
Ota yhteyttä, jos löydät palvelusta ilmoituksen, joka ei noudata Hifimarkkinat-palvelun sääntöjä tai on muuten asiaton. Kerro meille myös, mikäli olet saanut Hifimarkkinoiden kautta epäilyttävän yhteydenoton tai mikäli epäilet huijausyritystä.
Jos kohtaat ongelmia palvelu käytössä, kerro mahdollisimman tarkkaan, mitä tapahtui ja mitä olit tekemässä, kun ongelma ilmeni. Kerro meille myös, mikä käyttöjärjestelmä ja selaimen versio sinulla on käytössä. Tekninen henkilöstö pyrkii selvittämään asian mahdollisimman pian.

Sivuston ylläpitäjä:
Fokus Media Finland Oy
Hämeentie 153 C
00560 Helsinki
hifimarkkinat@hifimaailma.fi

Muuta:
Rekisteriseloste

Yhteensä 16852 näyttökertaa, 9 tänään

Yleiset säännöt

| Ohjeet | 09/03/2014

Ilmoittaminen:
– Ilmoittaminen Hifimarkkinat-palvelussa on yksityshenkilöille ilmaista. Yrityksille ja yritystoimintaan rinnastettavaa myyntitoimintaa harjoittaville yksityishenkilöille ilmoittaminen on maksullista. Lisätietoja maksuista ylläpidosta ja kohdasta Jäsenyydet ja paketit.
– Korostetulla näkyvyydellä olevat ns. valikoidut ilmoitukset on tarkoitettu vain Hifikauppias Premium jäsenyyden hankkineille, ei yksityisille henkilöille.
– Yksityiset henkilöt valitsevat veloituksettoman vaihtoehdon ilmoituspaketeista.
– Yksityishenkilöiden ilmoitukset ovat voimassa sivustolla yhtäjaksoisesti 30 vuorokautta (saat vanhenemisesta ilmoituksen ja uusintalinkin).
– ILMOITUKSESSA OLEVA KUVA MYY PARHAITEN! LAITTAKAA AINA KUVA!

Jättämällä ilmoituksen Hifimarkkinat alueelle sitoudut seuraaviin ehtoihin:
– Pidätämme oikeuden poistaa ja muuttaa ilmoituksia, mikäli ne ovat loukkaavia, koskevat varastettua tavaraa, sisältävät epäasiallista tekstiä tai ilmoittaja esiintyy yksityshenkilönä, vaikka myyntitoiminta on elinkeinotoimintaan viittaavaa kauppaa ilman sivuston ylläpitäjän lupaa.
– Ilmoittaja on vastuussa myydystä tuotteesta, ilmoituksen sisällön oikeellisuudesta ja hinnasta. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa ilmoituksen sisällöstä ja/tai sen tietojen oikeellisuudesta.

Tuotteen tai palvelun riittävä kuvaus:
Ilmoitukselle annettavan otsikon tulee kuvata ilmoitettavaa tuotetta tai palvelua. Yritysten nimiä tai muita kytköksiä ei sallita otsikossa. Ilmoituksen otsikossa ei saisi lukea ”myydään” tai ”ostetaan”. Huomaathan, että myytävää/etsittävää tuotetta hyvin kuvaava otsikko helpottaa ilmoituksen löytymistä hakuja tehdessä. Ilmoitusteksti ei saa sisältää pelkkää linkkiä toiselle sivustolle, vaan tekstikentässä on kuvattava ilmoitettava tuote tai palvelu. Ilmoitustekstien kopioiminen toisten ilmoituksista ja Hifimarkkiat-palvelussa olevista ilmoituksista on kiellettyä.

Ilmoitukset oikeille osastoille:
Ilmoitus tulee laittaa sille osastolle, mikä kuvaa ilmoitettavaa tuotetta parhaiten. Samassa ilmoituksessa ei saa ilmoittaa tavaroita tai palveluita, jotka eivät kuulu valitulle osastolle.

Isot kirjaimet: Isoilla kirjaimilla kirjoitettujen sanojen tai lauseiden liiallinen käyttö ei ole sallittua tuotteen tai palvelun kuvauksessa. Otsikossa isoilla kirjaimilla saa olla kirjoitettuna ainoastaan tuotemerkki sekä malli. Tämän säännön tarkoitus on helpottaa sivustolta hakemista ja auttaa käyttäjiä löytämään relevantit ilmoitukset.

Hakusanat:
Hakusanalistojen käyttö ilmoituksessa on sallittua vain, mikäli käytettävät hakusanat liittyvät suoraan tuotteeseen ja kuvaavat kohdetta tarkasti. Nimimerkkiin perustuvien hakusanojen käyttö ilmoituksissa ei ole sallittua Hifimarkkinat-palvelussa.

Kaksoiskappaleet:
Samoja tuotteita tai palveluita ei saa ilmoittaa useassa eri ilmoituksessa. Poista vanha ilmoitus ennen kuin lisäät uuden. Samaa tuotetta tai palvelua ei myöskään saa ilmoittaa useilla eri osastoilla.

Linkit ja viittaukset:
Ilmoitukseen liitettävien linkkien on oltava relevantteja ilmoitettavalle tuotteelle (esim. valmistaja) tai palvelulle. Ilmoituksissa ei saa viitata toiseen ostetaan ja myydään -palveluun, esimerkiksi huutokauppaan. Ilmoitukseen ei saa sisällyttää linkkiä tai viitata sivustoon, jossa on tärkeää tietoa salasanojen takana.

Kuvat:
ILMOITUKSESSA OLEVA KUVA MYY PARHAITEN! LAITTAKAA AINA KUVA!
Ilmoitukseen liitettävien kuvien on liityttävä ilmoitettavaan tuotteeseen tai palveluun. Liitettävät kuvat eivät saa sisältää muiden Internet-sivustojen vesileimoja. Yritysten logoja ei saa käyttää ilmoituksissa. Toisten ilmoittajien ilmoituksista ei saa kopioida kuvia omaan ilmoitukseen ilman toisen ilmoittajan lupaa, sillä kuvat on suojattu tekijänoikeuslailla. Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ilmoituksiinsa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että ilmoittajalla on oltava oikeus tai vaihtoehtoisesti oikeudenhaltijan lupa kaikkeen aineistoon, kuten kuviin, videoihin ja ilmoitusteksteihin.

Piraattikopiot ja väärennökset:
Laittomien piraattikopioiden tai väärennettyjen merkkituotteiden ilmoittaminen ei ole sallittua Hifimarkinat-palvelussa. Merkkituotteita myydessään ilmoittajan on pystyttävä todistamaan, että myytävät tuotteet ovat alkuperäisiä.

Yhteensä 14712 näyttökertaa, 7 tänään

Rekisteriseloste

| Ohjeet | 09/03/2014

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fokus Media Finland Oy
Hämeentie 153 C
00560 HELSINKI
tapani.pitzen@fokusmedia.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tapani Pitzen
Fokus Media Finland Oy
Hämeentie 153 C
00560 HELSINKI
tapani.pitzen@fokusmedia.fi

3. Rekisterin nimi

Hifimarkkinat-palvelun asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröity käyttäjä Hifimarkkinat-palvelussa tai on muuten käyttänyt palvelun tarjoamia palveluita ostamalla/myymällä tavaraa tai palveluita Hifimarkkinat-palvelun kautta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen käyttäjien ja muiden Hifimarkkinat-palvelun käyttäjien kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa varten sekä muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, niiden kehittämiseen ja hallinnointiin, palvelun toteuttamiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Fokus Media Finland Oy:llä sekä sen samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterin sisältämiä tietoja rekisteröidylle tai palvelun käyttäjälle osoitetussa mainonnassa, suoramarkkinoinnissa, mukaan lukien sähköisessä suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet,
 • IP-osoite,
 • puhelinnumero,
 • tietoja, jotka käyttäjä ilmoittaa ilmoituksissaan tai muualla Hifimarkkinat-sivustolla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään Hifimarkkinat-palvelun käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita.

8. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmansille, mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat suojattuja teknisin keinoin ja Hifimarkkinat-palvelu suojataan tietoturvajärjestelmillä.

Myös rekisteripitäjän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan samoja tietosuojasäännöksiä ja määräyksiä käsitellessään rekisteripitäjältä tullutta henkilötietoa.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Yhteensä 14199 näyttökertaa, 7 tänään

Tervetuloa Hifimarkkinat -palveluun!

| Ajankohtaista | 06/03/2014

Hifimarkkinat ovat Suomen suurin kuvan- ja äänentoistotuotteiden markkinapaikka.
Hifimarkkinoilta löydät niin käytetyt kuin uudetkin tuotteet.

Yksityishenkilöille (ei kaupallinen) ilmoittaminen on maksutonta, hifikauppiaille ja yrityksille on tarjolla erilaisia näkyvyyspaketteja.

Uudet Hifimarkkinat tarjoavat nyt entistä enemmän toiminnallisuutta. Ilmoituksissa on selkeät tuotekaterogriat ja hyvät hakutoiminnot, ilmoituksiin saadaan useita kuvia ja jopa videoklippejä. Ilmoituksiin voidaan jättää kommentteja ja vastatarjouksia, ilmoitusten hallinta ja uusinta on helppoa.

Hifikauppiaille tarjoamme edullisesti jäsenyys- ja ilmoituspaketteja, johon sisältyy laajennettua näkyvyyttä pääsivulla ja kategoriasivuilla. Ota yhteyttä (hifimarkkinat[at]hifimaailma.fi) mikäli haluat lisätä kauppaasi ja hyödyntää kauppiaspakettia!

Täältä löydät ohjeet palvelun käyttöön.
Täältä lisätietoa hifikauppiaiden ja yritysten ilmoituspaketeista.

Salasana unohtunut? Tilaa uusi tästä!

Yhteensä 3076 näyttökertaa, 0 tänään

Käyttöopas

| Ohjeet | 05/03/2014

Hifimarkkinat-alueen käyttöopas

Hifimarkkinat on äänen- ja kuvantoistolaitteiden yms.  myynti- ja ostoalue.
Ilmoittaminen on yksityishenkilöille ilmaista.

HUOM! Kauppiaille, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka tekevät kauppaa säännöllisesti ja/tai ammattimaisesti Hifimarkkinat alueella, ilmoittaminen on maksullista.
Pyydämme tutustumaan Kauppiasohjeisiin tässä.

Rekisteröityminen

Ilmoitusten jättämiseksi tulee sivustolle rekisteröityä. Sen tekeminen vie vain hetken.

 • Valitse rekisteröidy
 • Syötä haluamasi käyttäjätunnus, sähköpostiosoiteesi ja haluamasi salasana.
 • Luo tili.
 • Kirjaudu sisään, jos tämä ei tapahdu automaattisesti.
 • Etusivun päänäkymässä “Tervetuloa”-kentän “Omat tiedot” -kohdasta pääset täyttämään myös käyttäjäkohtaiset profiilitiedot.
 • Täytä tarvittavat tiedot ja tallenna ne.

Ilmoituksen jättäminen

 • Valitse seuraavaksi “Jätä ilmoitus”
 • Valitse haluttu tuotekategoria/-ryhmä ja mahdollinen alaluokka ja valitse Jatka. Valitse tuotteelle sille oikea tuoteryhmä.
 • Syötä muut tarvittavat tiedot ja lataa tuotekuvat.  Hyvät tiedot, tuotekuvaus ja tuotekuvat myyvät parhaiten. Lue lisää yleisistä ohjeista tuonnempana tässä artikkelissa.
  – ILMOITUKSESSA OLEVA KUVA MYY PARHAITEN! LAITTAKAA AINA KUVA!
 • Kohta “MAKSULLISET ILMOITUKSET” on tarkoitettu VAIN ns. jäsenyyspaketin hankkineille hifikauppialle. Jos et ole hifikauppias, älä laita tähän merkintää, koska silloin ilmoituksesi jää julkaisematta.
 • Valitse jatka ja näet yhteenvedon ilmoituksestasi ja sen hintana pitäisi olla 0 €.
 • Valitse Jatka ja ilmoitus julkaistaan heti.
 • Siirry takaisin päänäkymään yläreunan logosta tai Hifimarkkinat-valikosta

Ilmoitusten poistaminen ja muuttaminen

 • Ilmoitus voidaan poistaa, jättää väliaikaisesti “tauolle” tai merkitä myydyksi ilmoitusten hallintapaneelista tai kohdasta “Omat ilmoitukset”.
 • Suosittelemme ilmoituksen poistamista kokonaan, kun se on myyty.
 • (Julkaistua ilmoitusta ei voi muokata vaikka järjestelmä päästää ilmoituksen käyttäjän muokkausikkunaan. Muutokset eivät päivity ilmoitukseen vaikka järjestelmä niin ilmoittaakin.)
 • Lisäykset ja korjaukset ilmoitukseen voi myös tehdä ilmoituksen lopussa olevaan vastaus- ja kommenttikentään.

Muuta

 • Ilmoitusten julkaisuaika on 30 pv.
 • Saat tiedon ilmoitusajan loppumisesta ennen julkaisun päättymistä ja voit julkaista ilmoituksen myös helposti uudelleen.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja: hifimarkkinat (at) hifimaailma.fi.

 

YLEISET SÄÄNNÖT JA OHJEET

Jättämällä ilmoituksen Hifimarkkinat alueelle sitoudut seuraaviin ehtoihin:

 • Pidätämme oikeuden poistaa ja muuttaa ilmoituksia, mikäli ne ovat loukkaavia, koskevat varastettua tavaraa, sisältävät epäasiallista tekstiä tai ilmoittaja esiintyy yksityshenkilönä, vaikka myyntitoiminta on elinkeinotoimintaan viittaavaa kauppaa ilman sivuston ylläpitäjän lupaa.
 • Ilmoittaja on vastuussa myydystä tuotteesta, ilmoituksen sisällön oikeellisuudesta ja hinnasta. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa ilmoituksen sisällöstä ja/tai sen tietojen oikeellisuudesta.

Tuotteen tai palvelun riittävä kuvaus:
Ilmoitukselle annettavan otsikon tulee kuvata ilmoitettavaa tuotetta tai palvelua. Yritysten nimiä tai muita kytköksiä ei sallita otsikossa. Ilmoituksen otsikossa ei saisi lukea ”myydään” tai ”ostetaan”. Huomaathan, että myytävää/etsittävää tuotetta hyvin kuvaava otsikko helpottaa ilmoituksen löytymistä hakuja tehdessä. Ilmoitusteksti ei saa sisältää pelkkää linkkiä toiselle sivustolle, vaan tekstikentässä on kuvattava ilmoitettava tuote tai palvelu. Ilmoitustekstien kopioiminen toisten ilmoituksista ja Hifimarkkiat-palvelussa olevista ilmoituksista on kiellettyä.

Ilmoitukset oikeille osastoille:
Ilmoitus tulee laittaa sille osastolle, mikä kuvaa ilmoitettavaa tuotetta parhaiten. Samassa ilmoituksessa ei saa ilmoittaa tavaroita tai palveluita, jotka eivät kuulu valitulle osastolle.

Isot kirjaimet: Isoilla kirjaimilla kirjoitettujen sanojen tai lauseiden liiallinen käyttö ei ole sallittua tuotteen tai palvelun kuvauksessa. Otsikossa isoilla kirjaimilla saa olla kirjoitettuna ainoastaan tuotemerkki sekä malli. Tämän säännön tarkoitus on helpottaa sivustolta hakemista ja auttaa käyttäjiä löytämään relevantit ilmoitukset.

Hakusanat:
Hakusanalistojen käyttö ilmoituksessa on sallittua vain, mikäli käytettävät hakusanat liittyvät suoraan tuotteeseen ja kuvaavat kohdetta tarkasti. Nimimerkkiin perustuvien hakusanojen käyttö ilmoituksissa ei ole sallittua Hifimarkkinat-palvelussa.

Kaksoiskappaleet:
Samoja tuotteita tai palveluita ei saa ilmoittaa useassa eri ilmoituksessa. Poista vanha ilmoitus ennen kuin lisäät uuden. Samaa tuotetta tai palvelua ei myöskään saa ilmoittaa useilla eri osastoilla.

Linkit ja viittaukset:
Ilmoitukseen liitettävien linkkien on oltava relevantteja ilmoitettavalle tuotteelle (esim. valmistaja) tai palvelulle. Ilmoituksissa ei saa viitata toiseen ostetaan ja myydään -palveluun, esimerkiksi huutokauppaan. Ilmoitukseen ei saa sisällyttää linkkiä tai viitata sivustoon, jossa on tärkeää tietoa salasanojen takana.

Kuvat:
Ilmoitukseen liitettävien kuvien on liityttävä ilmoitettavaan tuotteeseen tai palveluun. Liitettävät kuvat eivät saa sisältää muiden Internet-sivustojen vesileimoja. Yritysten logoja ei saa käyttää ilmoituksissa. Toisten ilmoittajien ilmoituksista ei saa kopioida kuvia omaan ilmoitukseen ilman toisen ilmoittajan lupaa, sillä kuvat on suojattu tekijänoikeuslailla. Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ilmoituksiinsa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että ilmoittajalla on oltava oikeus tai vaihtoehtoisesti oikeudenhaltijan lupa kaikkeen aineistoon, kuten kuviin, videoihin ja ilmoitusteksteihin.

– ILMOITUKSESSA OLEVA KUVA MYY PARHAITEN! LAITTAKAA AINA KUVA!

Piraattikopiot ja väärennökset:
Laittomien piraattikopioiden tai väärennettyjen merkkituotteiden ilmoittaminen ei ole sallittua Hifimarkinat-palvelussa. Merkkituotteita myydessään ilmoittajan on pystyttävä todistamaan, että myytävät tuotteet ovat alkuperäisiä.

Yhteensä 16875 näyttökertaa, 6 tänään

Kauppiasohjeet

| Ohjeet | 05/03/2014

Hifimarkkinat-alueen kauppiasohjeet

Hifikauppiaat voivat ilmoittaa Hifimarkkinoilla vaihto-, demolaitteistaan ja myös uusista tuotteista ja tarjouskampanjoista.
Kauppiaille on tarjolla Hifikauppiaan Peruspaketti ja Premium-paketti. Säännöllisesti ja/tai ammattimaisesti laitteita myyville yksityishenkilöille on tarjolla Perusjäsenyys.

1. Hifikauppiaan Peruspaketti:

 • Mahdollisuuden jättää vaihto- ja demolaitteiden myynti-ilmoituksia alueella kaikkiin tuotekategorioihin.
 • Perustiedot ja palvelukuvauksen yrityksestä karttanäkymin.
 • Perustietojen yhteydessä koostetun listauksen kaikista omista ilmoituksista.
 • Näkyvyyden käyttäjien hakutuloksissa hifikauppiaan ominaisuudessa.
 • Mahdollisuuden erillisiin ilmoituslistauksien väliin tuleviin bannerimainoksiin.
 • Ilmoitukset vanhenevista ilmoituksista ja ilmoitusten helpon uusinnan.
 • Yhteydenottokaavakkeen ja toiminnon sivuston käyttäjille.

Peruspaketin hinta: 39,50 €/kk (minimi 6 kk, alv. 0%)
Tai 12 kk sopimuksella 29,50 €/kk (alv. 0%)

 

HUOM! Yksityishenkilöiden, jotka harjoittavat ammattimaisesti/säännöllisesti liiketoimintaan rinnastettavaa kauppaa Hifimarkkinat-sivustolla, ja eivät sen vuoksi saa ilmoittaa sivustolla ilmaiseksi on hankittava yksityishenkilöiden ilmoituspaketti . Paketti oikeuttaa jättämään ilmoituksia, mutta ilman bannerinäkyvyyttä ja ilmoitusten lisänäkyvyyttä.
Yksityishenkilöiden ilmoituspaketin hinta on 290 €/vuosi (sis.alv. 24%).

 

2. Hifikauppiaan Premium-ilmoituspaketti

Premium-paketti sisältää Hifikauppiaan peruspaketin ominaisuuksien lisäksi:

 • Bannerin (125 x 250 px) etusivulla ja eri ilmoitusnäkymien sivuilla.
 • Ilmoitusten noston etusivun Valikoidut ilmoitukset -ikkunaan ja ilmoitusten värikorostukset kaikissa ilmoituslistauksissa sekä ilmoitusten Hifikauppias-nauhat.
 • Ilmoitusten vapaan muokkauksen.

Premium-paketin hinta: 59,50 €/kk (minimi 6 kk, alv, 0%)
Tai 12 kk sopimuksella 49,50 €/kk (alv. 0%)

 

Näin hankit ilmoituspaketin:

Jos et ole vielä rekisteröitynyt sivuston käyttäjäksi, niin tee se kohdassa rekisteröidy.

 • Syötä haluamasi käyttäjätunnus, pääkäyttäjän sähköpostiosoite ja haluamasi salasana.
 • Sitten valitse ”Luo tili”.
 • Kirjaudu sisään, jos tämä ei tapahdu automaattisesti (pitäisi tapahtua).
 • Olet nyt rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään.
 • Etusivun päänäkymässä “Tervetuloa”-kenttän “Omat tiedot” -kohdasta pääset täyttämään käyttäjäkohtaiset profiilitiedot.
 • Kirjoita mahdollisimman hyvä/laaja kuvaus ja riittävät yhteystiedot yms.
 • Valitse lopuksi ”Päivitä profiilitiedot”
 • Valitse seuraavaksi oikelta laidalta, kohdasta ”Tietoja käyttäjästä” kohta ”Osta ilmoituspaketti”.
 • Valitse haluamasi vaihtoehto  ”Osta nyt>>” (Lisätietoja näet kysymysmerkin kohdalta).
 • Näet yhteenvedon ja valitse ”Jatka”.
 • Näet maksutavan ”Pankkisiirto” ja valitse ”Lähetä”.
 • Lähetä meille tieto tilauksestasi ja sen tunnistenumero, niin aktivoimme jäsenyytesi mahdollisimman pian ja pääsette jättämään ilmoituksia.

 

Ilmoittaminen Premium-ilmoituspaketilla

 • Kirjaudu sisään tunnuksillasi.
 • Valitse ”Jätä ilmoitus”.
 • Valitse haluttu tuotekategoria ja mahdollinen alaluokka. Jatka ja syötä tarvittavat tiedot ja lataa tuotekuvat.
  Hyvät tiedot ja tuotekuvat myyvät parhaiten. Tuotekuva on pakollinen valikoidut ilmoitukset alueella.
 • Jotta saat ilmoituksen näkyviin etusivun valikoitujen ilmoitusten alueella ja listauksiin Hifikauppias-merkinnällä, niin laita ruksi kohtaan “Maksulliset ilmoitukset”. Tämä kuuluu Premium-pakettiin, eikä siitä veloiteta erikseen. Jos et jostain syystä halua ilmoituksia näkyviin em. tavalla, niin jätä ruksi pois tästä kohdasta.
 • Valitse jatka ja näet yhteenvedon ilmoituksestasi ja sen hintana pitäisi olla 0 €.
 • Valitse Jatka ja ilmoitus julkaistaan.

Ilmoitusten voimassaoloaika 30 pv.
Saat tiedon ilmoitusajan loppumisesta ennen julkaisun päättymistä ja voit julkaista ilmoituksen helposti uudelleen.
Ilmoitus voidaan jättää myös väliaikaisesti “tauolle” tai merkitä myydyksi.
Suosittelemme kuitenkin ilmoituksen poistamista, kun se tuote on myyty tai tarjouskampanja on loppunut. Nämä toiminnot löytyvät hallintapaneelista ja omista ilmoituksista.

Julkaistujen ilmoitusten muokkaaminen on myös mahdollista suoraan ilmoituksesta käsin tai hallintapaneelista.

Näet myös kohdassa “Omat tiedot” jäsenyytesi pituuden. Jäsenyytesi näkyy myös ilmoitusten jättämisen aikana.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja: hifimarkkinat (at) hifimaailma.fi.

TUTUSTU MYÖS YLEISIIN SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN

Yhteensä 3660 näyttökertaa, 1 tänään